Tải ứng dụng


Kích hoạt ứng dụng trên iOS

Quí khách làm theo hướng dẫn bên dưới để kích hoạt ứng dụng

1

Đây là thông báo yêu cầu kích hoạt

Đây là thông báo yêu cầu kích hoạt
2

Vào phần Cài Đặt và chọn Cài đặt chung

Vào phần 'Cài đặt' và chọn 'Cài đặt chung'
3

Chọn Quản lý Cấu hình & Thiết bị

Chọn 'Quản lý Cấu hình & Thiết bị'
4

Chọn Asianlivetech Software Service

Chọn 'Asianlivetech Software Service'
5

Chọn Tin cậy Asianlivetech Software Service

Chọn 'Tin cậy Asianlivetech Software Service'
6

Chọn Tin cậy button

Chọn 'Tin cậy'

 Chúc mừng! Quí khách có thể tham gia trò chơi ngay!

support online support mailto support skypeto support zaloqrcode support online